موجودی حساب روز خاص



  • موجودی حساب روز خاص مثلا ۱۰ روز پیش رو چگونه مشاهده کنیم؟ در تراکنش ها فقط میزان هزینه و دریافت دیده میشه، در نقد و بانک هم دوره ای است و برای روز خاص موجودی نمیده


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن حسابداری شخصی نیوُ به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.